inschrijvingsformulier

Inschrijving winteruren TC Stabroek

Voor boeken, reserveren of vragen over vaste uren in de winter kan u terecht bij Lea Verswijvelen, GSM 0486/951148. Voor inlichtingen kan u terecht bij alle bestuursleden.

Diegenen die vorig jaar een vast terrein hadden hebben voorrang op dat uur tot 31 augustus, vanaf dan kunnen anderen een terrein dat nog vrij is reserveren.

 

Net zoals vorig jaar is dit inschrijvingsformulier NOODZAKELIJK voor het bekomen van uw uur. Bezorg het zo vlug mogelijk*. Dit formulier kan u afdrukken vanuit uw browser (rechter muisklik > print). Denk niet dat je uur automatisch vastligt omdat het al jaren zo is. IEDEREEN moet een blad doorgeven a.u.b.. Enkel zo kan het boeken vlot en zonder vergissingen gebeuren.

 

We willen hiermee ook een overzicht krijgen van de mensen die doorgaans onze terreinen bezetten. Op die manier laat u ons toe deze namen ook in onze bestanden op te nemen, zodat wij hen ook van diverse activiteiten kunnen op de hoogte brengen. We krijgen ook een betere kijk op het aantal mensen dat van onze hal gebruikt maakt.

De naam die eerst in de lijst vermeld staat, krijgt een factuur toegestuurd met een uitnodiging tot betalen. Als u een factuur ontvangt krijgt u 14 dagen de tijd om te betalen. Daarna komt uw uur of reservering te vervallen. Voor elk uur één blad a.u.b. Men kan per lid ook max. 1 uur aan ledenprijs reserveren. De reden dat wij dit hebben moeten veranderen ligt in het feit dat sommige niet-leden via een lid meerdere uren aan ledenprijs boekten. Dit willen wij vermijden.

Nog enkele tips:

  • Blijf aandacht hebben voor het spelen met zuiver schoeisel, maak ook mensen die u uitnodigt hier tijdig attent op. Het schoeisel moet verwisseld worden vooraleer de terreinen te betreden.
  • Vrije uren zijn tegen betaling in de chalet beschikbaar, u moet eerst betalen voor dat u zich naar de hal begeeft. Zoniet riskeert u dat de verlichting op het terrein wordt uitgeschakeld !!!
  • De lichten doven na 4 min als er geen beweging op het terrein is.
  • Lesgeven op de terreinen mag enkel na akkoord van het bestuur (dat hiervoor overlegt met Progression). Er mag dus niet met meer dan 6 ballen gespeeld worden, behalve door de aanvaarde lesgevers.

 

naam spelers lid ja/neen straat, nr gemeente telefoon email
           
           
           
           
           
           

 

 

welk uur vorig jaar dag:  
  uur:  

 

 

welk uur geboekt dag:  
  uur:  
Te betalen:

 

Nog enkele tips:

  • Blijf aandacht hebben voor het spelen met zuiver schoeisel, maak ook mensen die u uitnodigt hier tijdig attent op. Het schoeisel moet verwisseld worden vooraleer de terreinen te betreden.
  • Vrije uren zijn tegen betaling in de chalet beschikbaar, u moet eerst betalen voor dat u zich naar de hal begeeft. Zoniet riskeert u dat de verlichting op het terrein wordt uitgeschakeld !!!
  • Doe de lichten uit als u het terrein verlaat.
  • Lesgeven op de terreinen mag enkel na akkoord van het bestuur (dat hiervoor overlegt met Progression). Er mag dus niet met meer dan 6 ballen gespeeld worden, behalve door de aanvaarde lesgevers.

 

 

Hou er ook rekening mee dat er tijdens het VTV-tornooi niet gespeeld kan worden vanaf 17u00. In het weekend kan de ganse dag niet gespeeld worden. Meer informatie over de data van het tornooi vindt U terug op de website Tennis Vlaanderen, www.tennisvlaanderen.be.

 

* op eenvoudig verzoek kan dit formulier ook aan u doorgemaild worden, zodat u het aan het secretariaat kan terugzenden via mail.

Reglementering

Zie tab Reglementen

Vertegenwoordiging

Sportraad: F. Van Dingenen
Sporta-comite: R. Haesen
Tennis Vlaanderen -comite: Cornelis Yan

Terreinverantwoordelijken

Simons Andre, Bergmans Jaak, Van de Weyer Roger, Janssens Rudi, Broos Robert, De Paepe Pierre

Verzekering

Ieder lid is verzekerd bij Tennis Vlaanderen.
Ieder aangesloten lid bij Sporta is ook verzekerd.